نویسنده = میرغفوری، سیدحبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. آینده‌پژوهی نظام اداری متأثر از فناوری‌های همگرا در ایران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 106-133

هدایت کارگر شورکی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع؛ علی محمد سلطانی