نویسنده = محمد ابویی اردکان
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش‌ تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 30-56

افشین دبیری؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان


2. ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های ‌رسانه‌ای

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 42-60

سمانه آذرپور؛ محمد ابویی اردکان؛ آرین قلی‌پور