نویسنده = خداداد حسینی، سید حمید
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 21-40

وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ منصوره لولاآور


2. گونه شناسی استراتژی‌های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه‌پردازی داده بنیاد در شرکت‌های هلدینگ

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 59-86

محمد طالاری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر