نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی

دوره 13، شماره 51، مهر 1397، صفحه 21-40

وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ منصوره لولاآور


گونه شناسی استراتژی‌های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه‌پردازی داده بنیاد در شرکت‌های هلدینگ

دوره 11، شماره 43، مهر 1395، صفحه 59-86

محمد طالاری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر