نویسنده = امیر مانیان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل‌ارائه در یک مرکز رشد مجازی ایرانی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 115-140

ایوب محمدیان؛ امیر مانیان؛ مریم خداداد برمی


2. از نظریه دانش (معرفت شناسی) تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 25-57

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ محمد موسی‌خانی؛ امیر مانیان