نویسنده = طهمورث حسنقلی پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 91-110

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


2. طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 51-78

سید مجتبی موسوی نقابی؛ محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ غلامرضا سلیمانی؛ عزت ا... عباسیان