نویسنده = سفیدگران، بهارک
تعداد مقالات: 2
1. تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


2. نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 25-42

اصغر اسدی؛ بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور