نویسنده = شاه حسینی، محمد علی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


3. بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 146-158

فاطمه پریشان؛ هاشم آقازاده؛ محمد علی شاه حسینی