نویسنده = مسعود کرمی
تعداد مقالات: 1
1. اعتماد مشتریان به کارکنان فروشگاه¬های بزرگ: مطالعه در فروشگاه¬های زنجیره¬ای شهروند تهران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 107-126

محمد حقیقی؛ مسعود کرمی؛ الیا برهان زاده