نویسنده = لعیا الفت
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 1-27

کامران فیضی؛ مهدی اسدی قراباغی؛ لعیا الفت؛ محمد تقی تقوی فرد


2. الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 1-24

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری


4. مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 29-46

لعیا الفت؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی