نویسنده = ابوالحسن فقیهی
تعداد مقالات: 14
1. بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 1-27

سمانه فایض؛ ابوالحسن فقیهی؛ سعید صیادشیرکش


2. تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 1-32

مهرداد بیات بابلقانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد


3. طراحی الگوی حکمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: مطالعه ای در ابعاد پایداری شرکتی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1398

محمدرضا آبیار؛ ابوالحسن فقیهی؛ وحید چناری


4. نارسایی‌های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 1-19

محمدرضا مالکی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


5. تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


6. مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


7. تدوین چارچوبی برای تاب‏ آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 51-73

محمود ضیایی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمود جمعه پور؛ فاطمه شکاری


8. آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 1-20

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی


9. عوامل درون و برون‌سازمانی تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی: مطالعه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 1-26

سیده لعیا مرتضوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز


10. تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ سازمانی برای سازمان‌های نوآور مورد مطالعه: سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 25-50

مجتبی رفیعی؛ ابوالحسن فقیهی؛ سید علی اکبر احمدی؛ عباسعلی قدیریان


11. طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 1-22

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ سید محمد مقیمی؛ ندا محمداسماعیلی


12. الگویی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-24

ابوالحسن فقیهی؛ سید عباس کاظمی بیدگلی


13. طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-26

طاهره مرادیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ جمال الدین طبیبی


14. تحقیق موردی در مطالعات سازمانی: پژوهشی در یک سازمان غیردولتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 2-23

ابوالحسن فقیهی؛ رویا چگینی؛ عسل آغاز