نویسنده = بیاضی طهرابند، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و مفهوم‌پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 1-21

علی بیاضی طهرابند؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی فرد