نویسنده = هادی زاده مقدم، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 97-124

اکرم هادی زاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم طهرانی