نویسنده = سعید مرتضوی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عمده‌ترین سوگیری‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 61-80

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ رضا تهرانی


2. گونه‌شناسی نظریه‌های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 25-52

زهرا محمدزاده؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان


3. فهم زاویای نوینی از سازه «ظرفیت مازاد سازمانی»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 27-46

سیما ساغروانی؛ سعید مرتضوی؛ محمّد لگزیان؛ فریبرز رحیم نیا