نویسنده = دانایی فرد، حسن
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و مفهوم‌پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 1-21

علی بیاضی طهرابند؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی فرد


2. نقش آزادی عمل اداری بوروکرات‌ها در تمایل‌ به اجرای خط‌مشی‌های عمومی

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 22-40

حسن دانایی فرد؛ مهدی گل وردی؛ زینب مولوی