نویسنده = الهام یاوری
تعداد مقالات: 2
2. ارائه روشی مبتنی بر بازی‌کاری به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی سازمانی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 58-87

الهام یاوری؛ حمید رضا جعفریان