نویسنده = میر علی سید نقوی
مرور نظام مند و چند سطحی ادبیات بازسازی اعتماد: رهنمودهایی برای پژوهشگران

دوره 16، شماره 63، مهر 1400، صفحه 53-102

سید مجتبی محمودزاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ میر علی سید نقوی؛ هادی عبدالهی


ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی

دوره 16، شماره 62، تیر 1400، صفحه 83-116

داوود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سید نقوی؛ سیروس صدر نفیسی


وضعیت سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای سبک‌های نوآوری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 20-44

راحله منتظر؛ وجه الله قربانی زاده؛ میرعلی سید نقوی؛ داوود حسین پور