نویسنده = محمود ضیایی
تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب

دوره 17، شماره 66، شهریور 1401، صفحه 57-94

جواد یوسفی؛ محمود ضیایی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ سید مجتبی محمودزاده


جایگاه گردشگری زمین در خط‌مشی‌های عمومی ایران با تأکید بر نقش مرحله‌ی تنظیم دستورکار

دوره 14، شماره 54، تیر 1398، صفحه 20-39

فرانک رنجبر متعلق؛ رضا واعظی؛ محمود ضیایی؛ داود حسین پور


تدوین چارچوبی برای تاب‏ آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی)

دوره 12، شماره 47، مهر 1396، صفحه 51-73

محمود ضیایی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمود جمعه پور؛ فاطمه شکاری