نویسنده = حسین خصاف مفرد
تعداد مقالات: 1
1. چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری: مطالعه موردی بخش گیاهان داروئی ومعطر در ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 1-20

بهمن حاجی‌ پور؛ حسین خصاف مفرد؛ سید محمود حسینی کشکوئیه؛ غلامحسین خورشیدی