کلیدواژه‌ها = عوامل کلیدی موفقیت
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 124-145

علی عبدالهی؛ نسترن حاجی حیدری؛ مریم امیدوار