کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب

دوره 17، شماره 66، شهریور 1401، صفحه 57-94

جواد یوسفی؛ محمود ضیایی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ سید مجتبی محمودزاده


مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1399، صفحه 1-27

کامران فیضی؛ مهدی اسدی قراباغی؛ لعیا الفت؛ محمد تقی تقوی فرد


بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 52، دی 1397، صفحه 91-110

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی: نظریه‌ها و روش‌شناسی پژوهش‌ها

دوره 13، شماره 51، مهر 1397، صفحه 61-80

علی دیواندری؛ محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان