کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 1-27

کامران فیضی؛ مهدی اسدی قراباغی؛ لعیا الفت؛ محمد تقی تقوی فرد


2. بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 91-110

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


3. رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی: نظریه‌ها و روش‌شناسی پژوهش‌ها

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 61-80

علی دیواندری؛ محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان