کلیدواژه‌ها = شرکت‌های زایشی دانشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. مدل رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 61-87

احمد اختیارزاده