کلیدواژه‌ها = رویکرد گلیزری
تعداد مقالات: 1
1. فهم زاویای نوینی از سازه «ظرفیت مازاد سازمانی»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 27-46

سیما ساغروانی؛ سعید مرتضوی؛ محمّد لگزیان؛ فریبرز رحیم نیا