کلیدواژه‌ها = روش دلفی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک ومتوسط غرب کشور)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 72-90

مهدی الله دادی؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه


2. شناسایی و اولویت بندی الگوهای ارزیابی خط‌مشی عمومی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 1-41

رضا واعظی؛ فتاح شریف زاده؛ محسن محمدی


3. الگویی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-24

ابوالحسن فقیهی؛ سید عباس کاظمی بیدگلی


4. توسعه مدل بلوغ مدیریت دانش مشتری: مطالعه‌ای در بانک‌های ایرانی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 47-78

نسترن حاجی حیدری؛ علی عمویی اوجاکی