کلیدواژه‌ها = دوسوتوانی سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‌های محیطی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 53-76

مصطفی ابراهیم پور؛ محمود مرادی؛ یعقوب ممبینی


2. تحقق دوسوتوانی سازمانی از طریق طراحی رابطه بازاریابی و فروش

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 1-24

مهدی قندی آرانی؛ منوچهر نجمی