کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 2
1. فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی: روند ها و سازه های مرتبط

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 111-138

محمدهادی باقری؛ محمدعلی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری


2. طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 51-78

سید مجتبی موسوی نقابی؛ محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ غلامرضا سلیمانی؛ عزت ا... عباسیان