کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 3
1. همکاران رقابتی در صنعت خدمات مهندسی (تدوین مدل مفهومی)

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399

محمد بروجردی؛ هاشم آقازاده؛ محسن نظری


2. تبیین الگو و ارائه چالش های برندسازی استراتژیک در صنعت زعفران

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی؛ شهرام خلیل نژاد


3. طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 1-33

حمیدرضا ایرانی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین