کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
تعداد مقالات: 2
1. آینده پژوهی حکمرانی خوب در ایران: با رویکرد سناریونویسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 61-80

منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدعلی افشارکاظمی