کلیدواژه‌ها = اکوسیستم کارآفرینی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی مارپیچ چهارگانه دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش کشور

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 81-107

صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سعید صادقی برجرودی


2. طراحی مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 29-59

محسن حیدری؛ علی بدیع زاده؛ کامبیز حیدرزاده