کلیدواژه‌ها = نظام اداری
آینده‌پژوهی نظام اداری متأثر از فناوری‌های همگرا در ایران

دوره 13، شماره 50، تیر 1397، صفحه 106-133

هدایت کارگر شورکی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع؛ علی محمد سلطانی


آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1396، صفحه 1-20

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی