کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

دوره 14، شماره 55، مهر 1398

سید علیرضا فیض بخش؛ آصف کریمی؛ سمانه عربشاهی


مروری بر جهت‌گیری‌های پژوهشی در حوزه کارآفرینی سازمانی

دوره 12، شماره 46، تیر 1396، صفحه 21-40

هما پیرهادی؛ علیرضا فیض بخش