کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل مشارکت عمومی-خصوصی در طرح های زیر ساخت عمران شهری(مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 27-50

اسماعیل غفاری؛ کرم اله دانشفرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


2. چرا مصرف کنندگان به جوامع مجازی برند نمی پیوندند؟

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 32-61

آزاده گودرزی؛ میراحمد امیر شاهی؛ ناصر آزاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی


3. طراحی و آزمون مدل مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانک های دولتی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 125-141

مریم فهیما؛ داریوش غلامزاده؛ احمد ودادی


4. طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 1-30

طاهره جلالی خان آبادی؛ سیدمهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده