کلیدواژه‌ها = توسعه منابع انسانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر مولفه‌های الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی بر اهداف الگو برمبنای تحلیل مسیر

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 97-122

علی مصطفی روزبه؛ کاوه تیمورنژاد؛ محمدرضا ربیعی مندجین


2. طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 111-130

مهدی مهرانپور؛ سعید صیادی صیادی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه