کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعداد مقالات: 2
1. الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 53-83

رضا فرخ شاهی نیا؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ مسلم شیروانی ناغانی


2. استخراج متغیرهای اساسی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 40-59

محمد کریمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری؛ رضا رادفر