کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
مدل‌سازی تاثیر آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویا: نقش تعدیل‌گر عدم قطعیت محیطی

دوره 17، شماره 65، خرداد 1401، صفحه 1-28

شهریار شیرویه پور؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک


الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 53-83

رضا فرخ شاهی نیا؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ مسلم شیروانی ناغانی


استخراج متغیرهای اساسی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت

دوره 14، شماره 54، تیر 1398، صفحه 40-59

محمد کریمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری؛ رضا رادفر