کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 105-124

طیبه امیرخانی؛ رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد