کلیدواژه‌ها = پویایی سیستم
ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)

دوره 17، شماره 65، خرداد 1401، صفحه 83-121

عزت اله مهری بابادی؛ سلیمان ایران زاده؛ کیامرث فتحی هفشجانی


تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: ( مطالعه کارگزاری‌های بورس و اوراق بهادار)

دوره 14، شماره 53، فروردین 1398، صفحه 80-99

فیروزه ستوده؛ علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ حبیب اله رعنایی کرد شولی