تعداد مقالات: 348

2. سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398

سید علیرضا فیض بخش؛ آصف کریمی؛ سمانه عربشاهی


25. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-26

نغمه عبادی؛ آرین قلی پور