تعداد مقالات: 330
51. تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


54. استخراج متغیرهای اساسی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 40-59

محمد کریمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری؛ رضا رادفر


56. همکاران رقابتی در صنعت خدمات مهندسی (تدوین مدل مفهومی)

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399

محمد بروجردی؛ هاشم آقازاده؛ محسن نظری


57. طراحی مدل مشارکت عمومی-خصوصی در طرح های زیر ساخت عمران شهری(مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399

اسماعیل غفاری؛ کرم اله دانشفرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


59. روایت‌پژوهی در تجارب مسیرشغلی مدیران‌موفق

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 17-27

مصطفی فروغی نعمت اللهی؛ علی دیواندری


60. وضعیت سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای سبک‌های نوآوری

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 20-44

راحله منتظر؛ وجه الله قربانی زاده؛ میرعلی سید نقوی؛ داوود حسین پور


61. بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمانهای مردم‌نهاد: نقش تعدیل گر اخلاق کار اسلامی

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 20-39

الهام ابراهیمی؛ محرم عباسی؛ سید جاوید حسینی؛ محسن اسماعیلی


62. جایگاه گردشگری زمین در خط‌مشی‌های عمومی ایران با تأکید بر نقش مرحله‌ی تنظیم دستورکار

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 20-39

فرانک رنجبر متعلق؛ رضا واعظی؛ محمود ضیایی؛ داود حسین پور


67. مروری بر جهت‌گیری‌های پژوهشی در حوزه کارآفرینی سازمانی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 21-40

هما پیرهادی؛ علیرضا فیض بخش


68. طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 21-40

وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ منصوره لولاآور


69. رغبت مشتریان به مسابقات اینستاگرامی: مفهومی سازی و توسعه ابزار اندازه‌گیری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 22-49

سید علیرضا میرباقری؛ منوچهر نجمی


71. بررسی علل خروج کارکنان دانشی از شرکت های دانش بنیان با رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 23-50

حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی؛ خدیجه مصطفایی؛ فاطمه مجیبیان