تعداد مقالات: 330
76. مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 25-46

سمیه شهباء؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده؛ محمد علی افشار کاظمی


77. از نظریه دانش (معرفت شناسی) تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 25-57

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ محمد موسی‌خانی؛ امیر مانیان


78. گونه‌شناسی نظریه‌های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 25-52

زهرا محمدزاده؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان


79. تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ سازمانی برای سازمان‌های نوآور مورد مطالعه: سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 25-50

مجتبی رفیعی؛ ابوالحسن فقیهی؛ سید علی اکبر احمدی؛ عباسعلی قدیریان


80. شناخت خبرگان سایبری بازار در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش کیفی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 25-40

میلاد فرزین؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی


88. چگونگی تاثیر تنوع منابع انسانی بر خلاقیت در سازمان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 27-56

منصور صادقی مال‌امیری


89. فهم زاویای نوینی از سازه «ظرفیت مازاد سازمانی»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 27-46

سیما ساغروانی؛ سعید مرتضوی؛ محمّد لگزیان؛ فریبرز رحیم نیا


91. مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 29-46

لعیا الفت؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی


92. کاربرد روش‌ تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 30-56

افشین دبیری؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان