تعداد مقالات: 330
107. تدوین چارچوبی برای تاب‏ آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 51-73

محمود ضیایی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمود جمعه پور؛ فاطمه شکاری


108. شناسایی عوامل موثر بر واکنش های مصرف کنندگان به تبعیض های قیمتی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 70-90

علی مریخ نژاد اصل؛ کامبیز حیدرزاده؛ یزدان منصوریان


109. مدل سازی توسعه صنعتی پایدار در منطقه آزاد ارس

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398

بابک صارمی رسولی؛ علیرضا بافنده زنده؛ آرزو نجائی


111. چارچوب به‌کارگیری رویکرد داده‌کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 21-50

نسترن حاجی حیدری؛ سید حسین خبیری؛ مجتبی تلافی داریانی


112. نقش آزادی عمل اداری بوروکرات‌ها در تمایل‌ به اجرای خط‌مشی‌های عمومی

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 22-40

حسن دانایی فرد؛ مهدی گل وردی؛ زینب مولوی


113. نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 25-42

اصغر اسدی؛ بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور


114. مفهوم‌سازی هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 40-60

محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید مجتبی محمود‌زاده؛ محمد عطایی


115. رابطه جذابیت برند کارفرما وگرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 40-59

الهه شوقی لرد؛ محسن علیزاده ثانی؛ میثم شیرخدایی؛ محبوبه عرب کلمری


119. ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 41-69

نگین مقدم چوکانی؛ طیبه امیرخانی


120. ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های ‌رسانه‌ای

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 42-60

سمانه آذرپور؛ محمد ابویی اردکان؛ آرین قلی‌پور


124. تحلیل ابعاد شغل در سازمان‌ها

دوره 7، شماره 28، زمستان 1391، صفحه 45-66


125. مطالعه مقایسه‌ای در ابعاد ارزش ویژه برندهای برتر ورزشی (مورد مطالعه: برندهای ورزشی نایک، آدیداس و پوما)

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 46-74

سیده فاطمه علوی فومنی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مهرداد گودرزوند چگینی