تعداد مقالات: 330
152. مدل رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 61-87

احمد اختیارزاده


157. عوامل مؤثر بر قصد ادامه استفاده مشتریانِ بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: بانک ملی ایران)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 66-97

علی نبوی؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ پیام حنفی‌زاده؛ محمدرضا تقوا


160. بررسی رفتار مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده سازمانی با تکیه بر منابع قدرت

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 71-99

محمدحسین نوریائی؛ محمدعلی سرلک


162. تبیین الگو و ارائه چالش های برندسازی استراتژیک در صنعت زعفران

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی؛ شهرام خلیل نژاد


163. بررسی تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان اداره کل مالیاتی شمال تهران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399

حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ فاطمه اکبری منجرموئی


164. الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 40-58

محمدحسین همایونی راد؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی؛ مصطفی کاظمی


165. تعیین عناصر تشکیل‌دهنده‌ی سازه‌ی "تفکر استراتژیک"

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 44-58

سیمینه آقاجانیان؛ مرضیه رستمی


166. طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان : مطالعه ای در صنعت خودرو

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 54-75

رکسانه چرخچی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمود البرزی


167. نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 60-79

زهره دهدشتی شاهرخ؛ مهدی بشیرپور


169. ارزیابی و ‌رتبه‌بندی ‌‌شرکت‌ها و صنایع بورسی کشور از منظر شاخص ارزش ایجاد شده سهامداران

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 61-80

محمد سعید آقاجانی؛ آرش خلیلی نصر؛ علی نبی‌زاده


170. شناسایی عمده‌ترین سوگیری‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 61-80

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ رضا تهرانی


172. آینده پژوهی حکمرانی خوب در ایران: با رویکرد سناریونویسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 61-80

منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدعلی افشارکاظمی