تعداد مقالات: 330
184. انگیزش کارکنان بخش عمومی: مطالعه تأثیر ویژگی‌های شغل و رفاه کارکنان

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 76-90

طیبه امیرخانی؛ تهمینه برهانی


187. مدیریت اثر بخش پروژه‌های پیچیده در صنعت ارتباطات سیار ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 77-100

حسین خدایاری؛ مهران سپهری


190. ارائه یک چار‌چوب جامع برای برونسپاری در صنعت خودرو

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 79-110

مهدی شیخ زاده؛ صادق معتمدی


192. نسل سوم ارزش ویژه برند: عوامل موثر بر ارزیابی ارزش ویژه برندِ کارمندمحور در صنعت بانکداری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 79-102

محمدرضا کریمی علویجه؛ محمدمهدی احمدی؛ سید محمد صادق اسحاقی


198. ارائه الگوی مارپیچ چهارگانه دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش کشور

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 81-107

صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سعید صادقی برجرودی


199. ارزیابیِ تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازِ بوم‌گردی بر شبکه بهره‌برداران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 82-103

نورمحمّد یعقوبی؛ عبدالباسط مرادزاده؛ عباس عرب