نویسنده = همایونی راد، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 40-58

محمدحسین همایونی راد؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی؛ مصطفی کاظمی