نویسنده = طباطبایی نسب، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم آمیخته بازاریابی در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تئوری داده بنیاد

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 54-80

بابک بانژاد؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ حجت الله صادقی