نویسنده = دانایی فرد، حسن
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 91-101

مهدی گل وردی؛ حسن دانایی فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی