نویسنده = واعظی، رضا
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و اولویت بندی الگوهای ارزیابی خط‌مشی عمومی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 1-41

رضا واعظی؛ فتاح شریف زاده؛ محسن محمدی