نویسنده = امیرخانی، طیبه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پیامدهای شهرت سازمان‌های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 81-100

طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی


2. انگیزش کارکنان بخش عمومی: مطالعه تأثیر ویژگی‌های شغل و رفاه کارکنان

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 76-90

طیبه امیرخانی؛ تهمینه برهانی