نویسنده = آذرپور، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های ‌رسانه‌ای

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 42-60

سمانه آذرپور؛ محمد ابویی اردکان؛ آرین قلی‌پور