نویسنده = امیرخانی، طیبه
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 41-69

نگین مقدم چوکانی؛ طیبه امیرخانی


2. وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 105-124

طیبه امیرخانی؛ رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد