نویسنده = کریمی علویجه، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نسل سوم ارزش ویژه برند: عوامل موثر بر ارزیابی ارزش ویژه برندِ کارمندمحور در صنعت بانکداری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 79-102

محمدرضا کریمی علویجه؛ محمدمهدی احمدی؛ سید محمد صادق اسحاقی